Training

De OR training is een stap in het bereiken van de doelen voor de deelnemers en voor de werkorganisatie. De kleur van de organisatie wordt immers mede bepaald door de medewerkers. De training is fris en helder. Het levert deelnemers veel ontdekkingen en  inzichten op en een verruimde aanpak van het eigen handelen. Ook komt aan bod hoe dit handelen in de werkorganisatie een plaats krijgt.

Ondernemingsraad
De training voor de ondernemingsraad geeft het functioneren van de OR een stevige zet in de goede richting. Het geeft lucht en inspiratie. Het helpt de OR om een heldere visie te formuleren en geeft gereedschap om de communicatie met bestuurders en achterban te versterken. In de training wordt gewerkt aan zelfbewustzijn en aan het vergroten van kennis en vaardigheden om zoveel mogelijk invloed op bedrijfsbeslissingen te hebben.

Leidinggevende
De training/coaching helpt leidinggevende capaciteiten te vergroten, leert hoe goede functioneringsgesprekken te voeren, hoe een goede voorzitter van vergaderingen te zijn en vooral hoe om te gaan met voortdurende belangenafwegingen.

Communicatie training
Het trainen van vaardigheden en communicatie van medewerkers bijvoorbeeld omdat de werkomstandigheden veranderd zijn en daar een andere manier van werken voor nodig is.

Presentatie training
OR deelnemers leren om een  heldere presentatie voor de achterban te geven.

Time Management
Baas over eigen tijd en werk.

Trainingen:
Effectief Communiceren

Zelfsturende teams