Training

De training is een stap in het bereiken van de doelen voor de deelnemers en voor de werk organisatie. De kleur van de organisatie wordt bepaald door de medewerkers. De training is fris, helder en met tussentijdse ontdekkingen voor de deelnemers. Eindigend met nieuwe inzichten op de doelen en aanpak het eigen handelen. En hoe dat in de werkorganisatie een plaats krijgt.

Ondernemingsraad
De training voor de ondernemingsraad geeft het functioneren van de OR een zet in de goede richting. Het geeft OR lucht om uit te blazen, een heldere visie te maken, versterking van de communicatie met bestuurders en achterban. De training wordt gewerkt aan zelfbewustheid en kennis en vaardigheden om zo invloed op bedrijfsbeslissingen te hebben.

Leidinggevende
Leiding geven, het doen van functioneringsgesprekken en het voorzitten van vergaderingen en de omgang met voortdurende belangenafwegingen.

Communicatie training
Het trainen van vaardigheden en communicatie van medewerkers (omdat de omstandigheden zijn veranderd en daar een andere manier van werken’ nodig is).

Presentatie training
Vanuit vertrouwen de verzorging van een aansprekende prestatie.

Time Management
Baas over eigen tijd en werk

Trainingen:
Effectief Communiceren

Zelfsturende teams