Coaching

Delsasso training en advies biedt ook coaching aan. Dit zijn krachtige korte en effectieve trajecten, vol met handvatten.

Team coaching
Als het team vast zit of vindt dat de horizon verlegd kan worden.
Als het OR team vindt dat het resultaat beter kan.

Persoonlijke coaching
Om persoonlijke vraagstukken op een overzichtelijke manier op een passende plek te krijgen.

Coaching Dagelijks Bestuur OR

Het Dagelijks Bestuur OR begeleiden in het hanteren van de verschillende rollen van voorzitter, secretaris en ambtelijk secretaris. Het motto is leiden en niet geleid worden!