Advies

De ondernemingsraad krijgt veel advies en instemmingaanvragen. Voor het antwoord op sommige vragen is advisering en begeleiding van de OR noodzakelijk. Delsasso Training en Advies zorgt ervoor dat ieder veilig aan dit proces kan deelnemen en dat het zakenlijk scherp blijft. Vooral procesmatig kan veel kracht gewonnen worden. Soms wordt het handelen van de OR versterkt door het inzetten van een andere expert wanneer met name juridische aspecten de boventoon voeren.